Pulmoner Kapak Hastalıkları

Sağ karıncığa gelen kanın akciğerlere taşınmasını sağlayan akciğer atardamarı ile sağ karıncık arasında bulunan bu kapağın hastalıkları diğer kapak hastalıklarına göre daha az görülmektedir.

Doğuştan gelen kalp hastalıkları yada bu nedenle yapılan ameliyatların sonucu olarak kapak yapısında darlık yada yetmezlik gelişebilmektedir. Bu da ilerleyen zamanlarda sağ kalp yetmezliğine neden olabilmektedir. Nadir olarak romatizmal hastalıklar nedeniyle bu kapağın yapısında da bozulmalar gelişebileceği gibi, akciğer atardamarında tansiyon artışı (Pulmoner Hipertansiyon) ve bazen künt travmalar sonucunda da bu kapakta yetmezlik gelişebilmektedir. Bu kapağın darlığında anjioplasti denilen kasıktan girilerek balon şişirme yöntemiyle darlık giderilmekte, başarılı olunamadığı durumlarda kapak değiştirme ameliyatları yapılmaktadır.

Bize Ulaşın

TOP