Kritik Bacak İskemisi (KBİ)

"Damar Bizim İşimiz"

Kılcal Damar Tıkanıklığı Tedavisi

Bu terim istirahat halinde dahi atardamarlardaki akım yetersizliği nedeni ile dokuların yeteri kadar beslenemediği bir durumu tanımlar. Bu hastalarda istirahat ağrısı, 2 haftadan uzun sürede iyileşmeyen ülserler, parmak yada ayakta gangren mevcuttur.

Bu tanı temelde klinik bir tanı olmasına rağmen ayak bileği-kol basıncı indexi (ABI), ayak parmağı basıncı yada transkutanöz oksijen basıncı ile doğrulanması gerekmektedir. Çoğu gelişmiş ülkede yıllık 50-100/100.000yeni hasta görülmekte artmış ölüm ve sakat kalma oranlarına sebebiyet vermektedir.

KBİ bulunan hastalara müdahale edilmemesi durumunda 6 ay içerisinde bu hastaların %20 kadarı hayatını kaybetmekte, %40 hasta dizaltı yada dizüstü ampütasyon sonrası yaşamına devam etmekte iken, yalnızca % 40 kadarı amputasyonsuz bir yaşam sürdürmektedir. Yani KBİ tanısı konulmuş bir hastada %60 oranında yaşam yada uzuv kaybı riski mevcuttur. Günümüzde de yapılan girişimler ve cerrahi uygulamaların %15-30 kadar AK için yapılırken, KBİ için yapılan girişimler büyük çoğunluğu oluşturmaktadır.

Ayaktaki yaralar, yumuşak doku travması ve ciltteki hafif zedelenmeler nedeniyle oluşmaktadır. Normal damar yapısı ve kan akışındaki problemleri olmayan bireylerde bu bozulmalar sağlıklı bir şekilde tamir edilebilirken, kan akımının bozulması durumunda azalmış doku beslenmesi, yetersiz oksijenlenme ve hücresel çoğalmanın sekteye uğraması yaraların iyileşmesine engel olmaktadır. Şeker hastalığı olmayan hastalarda bu ülserler yüzeysel, iyileşmeyen ve soluk lezyonlar olarak görülmektedir. Hastalar bu yaraların ağrısını sızlama yada yanma olarak tanımlamakta, ve bu ağrılar genellikle aralıksız ve yüksek doz ağrı kesicilere dahi dirençliolarak karşımıza çıkmaktadır.

Gangren ise isitirahat halinde dahi, kan akımının dokuların sağ kalımı için yeterli olmadığı durumlarda ortaya çıkan bir durumdur. Geri dönüşümsüz doku kaybını ifade etmektedir. İskemi yani beslenme bozukluğu geri döndürülebilir bir klinik durum iken, nekroz yani gangren geri döndürülemez bir klinik durumdur. Sağ kalım için gerekli sınırın altında kalan bir doku beslenmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. İskemide genellikle tek seviyede problem bulunurken, KBİ’nde 2 yada daha fazla damarda, birden fazla seviyede tutulum söz konusudur. Ortaya çıkan ağrının sebebi ise sadece beslenme bozukluğunun yarattığı sinir hasarı değildir.

Cilt bütünlüğünün bozulması sonucunda ortaya çıkan duyusal sinir uçları, ilerleyen enfeksiyon tablosu ve kemik iltihapları ağrıya sebebiyet verirken, ilerleyen dönemlerde ortaya çıkan doku ölümü sebebiyle ağrılarda azalma gözlemlenebilmektedir. Bu da hastalar tarafından iyileşme olarak değerlendirlip tanı ve tedavinin gecikmesine sebebiyet verebilmektedir. Bu tür şikayeti olan hastaların acilen kalp ve damar cerrahları tarafından değerlendirilmeleri gerekmektedir.

kritik bacak iskemisi tedavisi

SAĞ AYAK ÖNCESİ

kritik bacak iskemisi tedavisi

SOL AYAK ÖNCESİ

kritik bacak iskemisi tedavisi

SAĞ AYAK SONRASI

kritik bacak iskemisi tedavisi

SOL AYAK SONRASI

ÖNCESİ

kritik bacak iskemisi tedavisi

SONRASI

Sıkça Sorulan Sorular

KBİ hayati ve uzuv kaybı tehdidi oluşturan bir durumdur. Hastalara zaman kaybettirmeden problemin seviyesinin belirlenip uygun yöntemle tedaviye geçilmesi gerekmektedir.

Hayır. Hastalığın tedavisinin başlangıcında yaşam tarzı yada beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi mutlaka gereklidir. Ancak, sadece bu düzenlemelerle bu durumu geri çevirmek mümkün değildir. Bu durum yine ağızdan verilen damar genişletici ilaçlar yada antibiyotiklerle düzeltilemez. Altta yatan problem birden fazla seviyedeki damar problemidir ve bunun düzeltilmesi ana kuraldır.

Her iki yöntem de uygulanabilir. Uygun olan hastalarda, acil olan bu durumun hızlı bir şekilde düzeltilmesi amacıyla yine hastaya en uygun yöntemin seçilmesi gereklidir. Bazı hastalarda zaman kaybetmemek adına girişimsel yöntem ilk tercihken, bazı hastalarda cerrahi ilk tercih olarak uygulanmaktadır.

Bize Ulaşın

TOP