Buerger Tedavisi

Budama Hastalığı Tedavisi | Buerger Tedavisi

Buerger Tedavisi

Buerger Tedavisi ve Buerger hastalığı nedir?

Halk arasında ‘Budama Hastalığı’ olarak ta bilinen bu hastalığın tanısı ve buerger tedavisi konusundaki karmaşa günümüzde halen devam etmektedir. Buerger Hastalığı’nın nedeni tam olarak anlaşılmamış olsa da en iyi bilinen ve ortaya konulmuş neden tütün ve tütün ürünleri kullanımıdır.

Buerger Neden olur?

Genellikle sigara içen genç erkeklerde (25-45 yaş) görülen buerger hastalığı damarların tıkanıklığına sebebiyet vererek vücudun en uç noktalarından başlayan kangren ve doku kayıplarına sebep olmaktadır. Nedenine yönelik şimdiye kadar en net olarak belirlenmiş sebep tütün ve ürünlerinin kullanımıdır. Bunun dışında genetik yatkınlık, pıhtılaşmaya neden olan hiperkoagulabilite durumları ve özellikle son yıllarda gösterilen ağız florasındaki bozuklukların ve bir takım bakterilerin buna neden olduğu düşünülmektedir.

Buerger Belirtileri nelerdir?

Genellikle tütün ürünlerini kullanan 45 yaş öncesindeki hastaların ekstremitelerin uç kısımlarında beslenme bozukluğuyla kendini göstermeye başlar. Bu beslenme bozukluğu ayak parmak uçları ya da el parmaklarında başlar. El ve ayak parmaklarında yanıcı tarzda ağrılar, ayak ve bacaklarda kızarıklıklar, parmaklarda morarma, gezici tromboflebit(migratuar trombophlebitis), tırnak değişiklikleri ve iskemik ülserlerle birlikte parmak kangreni  bu hastalığın ilk göstergesi olabilmektedir. Buerger tedavisi olan bir hastalıktır. Ayak kladükasyosu bu hastalar için karakteristiktir.

Buerger Tedavisi ve Tanısı nasıl konulur?

Tanısının üzerinden 100 yıldan fazla geçmiş olmasına rağmen kesinleşmiş bir tanı kriteri yoktur. Günümüzde Shinoya kriterleri kullanılmaktadır. Bu kriterler;

1.Tütün ve ürünlerinin kullanımı

2.50 yaşından önce hastalığın başlaması

3.Dizaltı damarların tutulması

4.Üst ekstremitelerin tutulmuş olması ya da gezici flebit varlığı

5.Sigara dışında aterosklerotik risk faktörlerinin bulunmaması

Bu hastalara yaptırılacak Doppler USG dizaltı damarların tutlumu hakkında bilgi verse de, tanıyı destekleyecek asıl tetkik anjiografidir. Ancak anjiografide tespit edilen bulgular hastalığın tanısını kesin koyduran bulgular değildir. DSA’da saptanan segmental tıkanıklıklar, ciddi distal damar tutlumu, üst seviyedeki damarların normal olması ve tıkalı bölgelerin etrafında corkscrew (tribuşon) tarzı kollaterallerin varlığı en sık karşılaşılan bulgulardır. Yine bu hastalığın tanısını koyduracak spesifik bir test maalesef yoktur. Buerger tedavisi için bizim ile hemen iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz.

Buerger Tedavisi Nasıl Yapılır?

Başarılı bir buerger tedavisine başlamanın ilk şartı tütün ve ürünlerinin kullanımının bırakılmasıdır. Burada yapılması gereken şey tüketilen miktarın azaltılması değil, TAMAMEN BIRAKILMASIDIR!!! Kullanmaya devam eden hastaların buerger tedavi edilmesi ciddi zorluklara neden olmaktadır.

Sigara bırakıldıktan sonraki asıl amaç; ağrının giderilmesi, enfeksiyonun ve flebitin tedavi edilmesi ve yaraların iyileşebilmesi için kan gitmeyen bölgeye daha fazla kanın gitmesinin sağlanmasıdır. Tedavi amacıyla kullanılan pek çok ilaç vardır. Hastanın mevcut şikayetleri ve durumuna göre tedavinin ayarlanması gerekmektedir.

İlaç tedavileri dışında tıkalı damarların anjioplasti ile açılması ya da cerrahi olarak ekstremitenin kanlandırılması gerekebilir. Yarası olan hastalar için yara bakımının yapılması enfeksiyonun kontrolü ve uygun antibiyotiklerle ortadan kaldırılmasının sağlanması gereklidir.İyi kanlanmayan, hele ki enfeksiyonu bulunan yaranın iyileşmesi neredeyse olanaksızdır.

Tüm bu buerger tedavileri dışında lomber ya da torakal sempatektomi, spinal kord stimülasyonu, omental ya da serbest flep transferleri, kemik iliği kökenli kök hücre tedavileri gibi tedaviler denenmiş ve denenmektedir. Ve maalesef tüm bu tedaviler başarısızlıkla sonuçlanmışsa bazen ampütasyon da bir tedavi seçeneği olarak yapılmaktadır.

%1 şansın var dediler… Buerger hastalığı (Budama Hastalığı) Tedavisi

Hasta Randevu Formu

Buerger tedavisi
Buerger tedavisi

Buerger Hastalığı Tedavisi

Buerger Tedavisi, Budama Hastalığı Tedavisi

Sıkça Sorulan Sorular

Buerger ilk defa bu hastalığı tanımlayan kişinin adıdır. 

Genellikle sigara içen genç erkeklerde görülen damar iltihabı tablosudur. Damar ve sinirleri tutan bir hastalıktır. Otoimmüm bir hastalık olduğu düşünülmektedir.

Tütün ürünleri tüketiminin bırakılması hastalığa iyi gelir. Halk arasında budama hastalığı olarak geçer. Çünkü hastalar ağaç bıdar gibi parmaktan başlayarak kasığa yada parmaklardan omuza kadar yavaş yavaş kesilir.

Bu hastaların çoğu tütün ürünlerini kullananlardır.

Bize Ulaşın

TOP